Vi er sponset av:

Våre hunder:

Pusztai Pandur Mia

Glasha vom Klimov Hof

Kiæråsens Cnø

Khakibas Samba

Tervtina Garp

Athene Af Apache di Primigenia

Achilles Af Apache di Primigenia